خبرهای روز

یورو ریپورتر: مردم ایران آماده اند انتصابات را رد کنند
03 اسفند, 1398

یورو ریپورتر: مردم ایران آماده اند انتصابات را رد کنند

یورو ریپورتر: امروز (۲۱ فوریه) رژیم ایران انتخابات مجلس را برگزار می کند.البته اگر حرفهای رژیم و رهبرانش را باور کنید.
03 اسفند, 1398

کسادی شعبده انتخابات شعبه ها در شهرهای مختلف

گزارشها از هزاران شعبه اخذ رأی - تحریم گسترده شعبده انتخاباتی رژیم آخوندی
ایران – نمایش انتخابات، شماره ۸
03 اسفند, 1398

ایران – نمایش انتخابات، شماره ۸

تحریم کامل نمایش انتخابات و سردرگمی و تناقض‌گویی سرکردگان رژیم در اعلام آمارهای مجعول
  خانم مریم رجوی: تحریم بزرگ نمایش انتخابات، نه بزرگ مردم ایران به فاشیسم دینی و رأی به سرنگونی است
02 اسفند, 1398

خانم مریم رجوی: تحریم بزرگ نمایش انتخابات، نه بزرگ مردم ایران به فاشیسم دینی و رأی به سرنگونی است

شکست بزرگ رژیم در کشاندن مردم به پای صندوقها جوشش خون شهیدان قیام آبان است.
 نامگذاری در لیست سیاه FATF ضربه کاری به رژیم آخوندی
02 اسفند, 1398

نامگذاری در لیست سیاه FATF ضربه کاری به رژیم آخوندی

نامگذاری در لیست سیاه FATF ضربه کاری به رژیم آخوندی و لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی

فعالیت های مقاومت

۵عضو شورای نگهبان ارتجاع در لیست سیاه تحریمهای آمریکا قرار گرفتند
01 اسفند, 1398

۵عضو شورای نگهبان ارتجاع در لیست سیاه تحریمهای آمریکا قرار گرفتند

۵عضو شورای نگهبان ارتجاع به خاطر جرائم آنها در نمایش انتخاباتی آخوندها در لیست سیاه تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
01 اسفند, 1398

رم- کارزار تحریم نمایش انتخابات رژیم آخوندی توسط ایرانیان آزاده

کارزار تحریم نمایش انتخابات آخوندی توسط ایرانیان آزاده در رم

پخش زنده سیمای آزادی

عبدالعلی معصومی: طبله عطار

  • گدایان کاخ نشین*
    13 بهمن, 1398

    گدایان کاخ نشین*

    پدیدۀ «گدایان کاخ نشین»، تا پیش از پدیدآمدن حکومت آخوندجماعت، در دنیا بی سابقه بود. این پدیده با این حکومت به دنیا آمد و بی تردید، با سرنگونی این حکومت نیز از صفحۀ روزگار محو خواهدشد.

کنفرانس ها و گردهمایی ها

ويدئوها

گفتگوها