بلگا می نویسد:‌ رییس جمهور، حسن روحانی روز شنبه گفت که ایران هیچ چاره ای جز ادامه فعالیت های اقتصادی ندارد. علیرغم چالش هایی که بر اثر موج جدید کرونا در کشور ایجاد شده است.

عفوبین الملل: اعدام به خاطر مشروب بیانگر ماهیت غیرانسانی سیستم قضایی رژیم ایران


عفو بین الملل اعلام کرد: مقامهای رژیم ایران با اجرای حکم اعدام مردی که فقط به خاطر نوشیدن الکل به مرگ محکوم شده بود، ماهیت غیرانسانی نظام قضایی خود را بار دیگر عریان ساخته‌اند.

بیانیه ۱۲۰نماینده پارلمان انگلستان در حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد


در آستانه برگزاری گردهمایی بزرگ ایران آزاد در روز جمعه ۲۷ تیر، ۱۲۰تن از نمایندگان پارلمان انگلستان از هر دو مجلس انگلستان و از همه احزاب اصلی محافظه کار، کارگر، لیبرال دمکرات و سایر احزاب با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن نقض فزاینده حقوق بشر در ایران، خواستار به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای تغییر رژیم و دستیابی به دمکراسی و آزادی شدند.

صفحه1 از5996