جیسون گرین‌بلات دستیار رئیس جمهور آمریکا گفت: دونالد ترامپ با دیگر کشورها کار خواهد کرد تا ماکزیمم فشار را به رژیم ایران وارد کند

جیسون گرین‌بلات در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: دونالد ترامپ روشن ساخت که با دیگر کشورهای مسئول برای اعمال ماکزیمم فشار بر رژیم ایران کار خواهد کرد و این فشارها تا زمانیکه این رژیم به فعالیتهای شرورانه خود خاتمه ندهد ادامه خواهد یافت.