نشنال به نقل از یک بانک فکری در انگلستان که امور دفاعی را مورد تحقیق قرار می‌دهد، نوشت: اقدامات رژیم ایران در لبنان، بزرگترین تهدید برای وقوع جنگ در منطقه است.

نشنال نوشت: حسن روحانی گفت اعمال تحریمهای جدید آمریکا یک ” عمل تروریستی“ است، اما بنابه گزارش آر یو سی آی RUSI، بانک فکری دفاعی انگلستان، تلاشهای رژیم ایران برای ارتقاء زرادخانه حزبالله در لبنان بیانگر یک درگیری بسیار خطرناک در منطقه است که میتواند با واکنش با اسراییل روبهرو شود.
طبق پژوهش جدید که از سوی گروه منتشر شد آمده است که، قاچاق سیستم موشکی با کنترل دقیق به لبنان ”جدیترین ریسکی “ است برای شروع جنگ بزرگ با رژیم ایران که میتواند پای آمریکا به وسط کشیده شود.
نشنال افزود: این شرایط در حالی است که سخنرانی اخیر خامنه‌ای نشان می‌دهد که روابط دو طرف به حدی از وخامت رسیده است که به ندرت شاهد آن بودیم و آمریکا نیز درباره نقش فزاینده حزبالله در کابینه جدید لبنان هشدار می‌دهد.