پایگاه خبری شورای حقوق‌بشر سازمان ملل نوشت: کارشناس حقوق بشر سازمان ملل می گوید ایران بایستی اعدام نوجوانان را متوقف کند.

این منبع نوشت: گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل تأکید کردند رژیم ایران بایستی سریعاً اعدام قریب‌الوقوع محمد کلهری یک نوجوان متهم به بزهکاری را متوقف کند. وی متهم به ارتکاب جرم در سن 15سالگی است. طبق گزارشات، به خانواده این نوجوان اطلاع داده شده که برای آخرین بار به ملاقاتش بروند که این امر نشاندهنده اعدام قریب‌الوقوع او است.

کارشناسان در بیانیهیی مشترک خود تصریح کردند: رژیم ایران بایستی اعدام این نوجوان را متوقف کند و بر اساس التزامات بین‌المللیش سریعاً حکم اعدام او را لغو کند.