وال استریت ژورنال به نقل از گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکا نوشت: رژیم ایران پشت حمله سایبری به پارلمان استرالیا و احزاب سیاسی این کشور بود.

وال استریت ژورنال نوشت: شرکت‌های امنیت سایبری اعلام کردند حملة این ماه بخشی از یک کارزار جاسوسی جهانی بوده که سال گذشته آغاز شده و عمدتاً به متحدان اطلاعاتی فایو آیز مرکب از آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند حمله کرده است.
چارلز یو رئیس شرکت امنیت سایبری گفت،تمرکز و نحوه حملات شبیه فعالیت رژیم ایران است که به مؤسسة مبنا مرتبط است. مؤسسه مبنا یک شرکت تکنولوژی مرتبط با سپاه پاسداران است.
چارلز یو گفت:: اف.بی.آی. اعضای شرکت مبنا را متهم به تخریب کرده و سال گذشته علیه 9 تن از آنها در آمریکا بخاطر هک کردن دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، و موجودیت‌های دولتی در آمریکا و انگلستان اعلام جرم شد. بعد از آن، این گروه تغییر شکل داده و از مزدورانش در منطقه برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کند.