جواد ظریف به روزنامه آلمانی "زوددویچه سایتونگ" اینستکس" که تنها امکان مبادله نفت با مواد غذائی و داروئی را فراهم کرده برخلاف تعهد اتحادیه اروپا در چارچوب برجام است.

وزیر خارجه رژیم گفت: در برجام عادی‌سازی مناسبات بازرگانی دو طرف پیش‌بینی شده و "اینستکس" نه تنها عادی‌سازی این مناسبات نیست، بلکه عکس آن است. "اینستکس" هنوز شروع به کار نکرده و سازماندهی آن تاکنون ٩ ماه به طول انجامیده و علاوه بر این، باید پول به آن سرازیر شود. سرازیر شدن پول هم به انجام معاملات بستگی دارد.
جواد ظریف در باره کاهش تولید روزانه نفت به یک میلیون بشکه گفت: این میزان حتی از پیش از برجام، که تحریمهای سازمان ملل در حال اجرا بود، کمتر است. در حال حاضر، آمریکا با تمام قدرت فشار آورده و همه شرکتها در برابرش زانو زده و شرکتهای اروپایی نیز ایران را ترک کرده‌اند.