نرخ تورم بهمن ماه که توسط مرکز رژیم اعلام شده نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم در بهمن ماه نسبت به بهمن ماه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار رژیم تورم نرخ تورم بهمن را ۵ / ۲۳ درصد و تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته را ۳ / ۴۲ درصد اعلام کرد.
بر اساس این آمار، در بهمن برخی کالاها به شدت افزایش قیمت داشت و قیمت اقلامی نظیر سبزیجات، گوشت، خودرو، پوشاک و کفش و غذا نسبت به دیماه بیشترین افزایش را نشان می‌دهند.
به نوشته رسانه‌های حکومتی، این آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیت» نسبت به ماه قبل ۵ / ۴ درصد و در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱ / ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در بهمن ماه به نسبت بهمن ماه ۹۶ برای ۲ گروه خوراکیها و غیرخوراکی به ترتیب ۳ / ۶۴ و ۵ / ۳۳درصد است.