جلسه روز دوشنبه مجلس ارتجاع شاهد بالاگرفتن کشمکشهای درونی رژیم در گرداب بحرانها و ترس و نگرانی از فوران خشم مردم به ستوه آمده علیه نظام بود.

مزدور ابراهیمی، مجلس ارتجاع ۳۰ اردیبهشت ۹۸:‌ این روزها ایامی بس سرنوشت‌ساز و خطیر و آزمونی ماندگار برای مردم و مخصوصاً مسئولان خواهد بود هر گونه غفلت امروز، فردای زیانباری را برای کشور و نسل آینده رقم خواهد زد پس باید به جای تندروی و ایجاد فضای هیجانی فضای همدلی و تعامل را بر جامعه حاکم کنیم و اگر می‌خواهیم گرفتار چرخش بطرف دشمن نشویم باید نسبت به مردم نرمش نشان دهیم در صورت ادامه روند فعلی و عدم برنامه‌ریزی برای افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف فاصله طبقاتی از قبل بیشتر شده و زمینه بروز نارضایتی، اعتراض مردمی و حتی آشوبهای ناشی از ناتوانی در تأمین معیشت را به‌دنبال خواهد داشت.

مزدور ساعدی: ریاست محترم جمهور تا کی وعده‌های بی‌عمل تا کی بی‌تفاوتی؟ تا کی بی‌تدبیری؟ کجاست وام های بلا عوض و کم بهره سیل‌زده‌ها؟ کجاست وعده پرداخت خسارتهای کشاورزان و دامداران آسیب دیده از سیل؟ مردم روستاهای شاکریه، [اسامی چند روستا] و کل مسیر الله اکبر دشت آزادگان در هوای گرم بیش از ۵۰درجه و روزه‌دار هنوز در زیر چادر و روی سیل بندها و زیر درختان جنگلها و در معرض جانوران و حشرات به سختی زندگی می‌کنند و در اوج بلاتکلیفی کامل به‌سر می‌برند....

مزدور چنارانی: یکی از کم ارزش ترین پول‌های دنیا را چه کشوری دارد؟ دارای بزرگترین ذخایر معادن معدن فیروزه جهان، دومین منابع گاز جهان، سومین منابع نفت جهان؟ این کشور صاحب یکی از کم ارزش ترین پول‌های دنیاست کشوری که چهل درصد از مردمش تقریباً زیر خط فقر زندگی میکنند و محروم از حداقلها هستند.
چه کشور آشنایی ست این کشور افسوس واضح است که کشور در کمند بحرانها گرفتار شده

رئیس شورای شهر رژیم درتهران با هراس گفت: نارضایتی مردم در شرایط فعلی بزرگترین تهدید برای نظام و خطرناکتر و مهمتر از تهدیدات خارجی است.

روزنامه حکومتی ابتکار نیز به فوران خشم مردم هشدار داد و نوشت: چنانچه بدنه اجتماعی ایران ـ که همواره به شکل تودهیی عمل میکند ـ به نقطه بیاعتمادی کامل نسبت به گفتمانهای درون حاکمیت برسد، به‏سرعت از مرزهای مشروعیت هم عبور کرده و شرایط به‏مراتب وخیم خواهد شد. این روزنامه حکومتی افزود: وضعیت به‏ گونهیی است که تحولات با روندی شتابنده در بدنه اجتماعی به نوعی «رادیکالیزم» نزدیک میشوند. جالب آنکه این رادیکالیزم از هیچ متر و معیار و شاخص تعریفشدهای هم برخوردار نیست. به بیان دیگر، جامعه ایران شاید در آیندهای نزدیک با نوعی «رادیکالیزم افسارگیسخته» روبهرو خواهد شد.