پس از به هشدار رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه آخوندها در واکنشی ترسان نوشت: احترام را (با ما) امتحان کنید. این عمل می کند!!.

جواد ظریف درتویت خود به طور مضحکی رژیم ایرانسوز آخوندها را به تاریخ پایداری ایران چسبانده و نوشته است: دونالد ترامپ با تحریک تیم ب، امیدوار به دستیابی به چیزی است که اسکندر (مقدونی)، چنگیز (خان) و دیگر غاصبان نتوانستند به آن دست یابند.
وزیر خارجه رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه که نسل کشی و قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی و قتل عامها و کشتارهای مختلفی را درجای جای ایران در پرونده نکبت بارش دارد، تحریم رژیم و لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران را هم «تروریسم اقتصادی و تهدید به نسل کشی» قلمداد کرده است.
همه این دجالبازیها، مقدمه ا ین است که با التماس و درخواست خطاب به ترامپ بنویسد: احترام را (با ما) امتحان کنید. این عمل می کند!!.