مردم شیراز در سومین روز قیام سراسری به خیابانها ریختند و با پاسداران درگیر شدند.

چند تظاهرکننده شهید و شمار بیشتری مجروح شدند.
برغم آماده باش کامل نیروهای سرکوبگر، مردم شیراز در سومین روز قیام سراسری به خیابانها ریختند. بسیاری از نقاط شهر از جمله بلوار امیرکبیر، کمربندی سلطان آباد، جاده صدرا، منطقه نمازی، پل نمازی وخیابان معالی آباد شاهد تظاهرات مردم شیراز است. نیروهای سرکوبگر به سوی مردم آتش گشودند و شماری از تظاهرکنندگان به شهادت رسیدند و گروه بیشتری مجروح شدند.
امروز برای سومین روز متوالی تهران و بسیاری از شهرها در سراسر ایران مانند شهریار، اسلام شهر، رباط کریم، سنندج، خرمشهر، کرج صحنه تظاهرات مردمی است. مناطق مختلف تهران از جمله تهران پارس، خیابان انقلاب و دانشگاه تهران صحنه تظاهرات و درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر بوده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آبان ۱۳۹۸ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۹)