استفاده رژیم از نیروهای افغانی برای سرکوب قیام در کرج

تظاهرات و اعتراضات مردمی و درگیری با نیروهای سرکوبگر برای چهارمین روز در تهران، کرج، شیراز، اصفهان و دیگر شهرهای ایران ادامه دارد. رژیم که از مقابله با مردم ناتوان مانده است در برخی شهرها مانند کرج، نیروهای افغانی موسوم به فاطمیون را به مقابله با مردم برده است. اما روحانی، که سرنگونی نظام منحوس آخوندی را به چشم می بیند، برای روحیه دادن به نیروهای رژیم وقیحانه گفت: «من خودم فیلمهای بسیاری از این موارد را دیدم عدد اینها معلوم است چند نفر است ... عددی نیست».
تظاهرات و درگیری های گسترده در شهر کرج که از بعد از ظهر یکشنبه شروع شده بود تا ۴ بامداد دوشنبه، ادامه یافت. در سه روز گذشته ۵۰ بانک حکومتی و همچنین شماری از مراکز سرکوب و خودروهای حکومتی، سازمان تبلیغات ضد اسلامی و پایگاه بسیج در بازارآهن به آتش کشیده شد. اکثر مناطق در دست قیام کنندگان است. مسیرها وخیابان های اصلی که مرکز قیام است توسط مردم مسدود شده است. جوانان با کمک تیرهای چراغ برق و دیگر وسایل در خیابانها مانع ایجاد کرده اند. همه مغازه ها بسته شده است و پمپ بنزین ها از کار افتاده اند.
در شیراز، جوانان شورشی بسیاری از بانکهای حکومتی که از مظاهر اختلاس اموال مردم است را به آتش کشیده و فروشگاهای زنجیره ای متعلق به سپاه پاسداران را به تصرف در آورده اند. شماری از کلانتری ها به دست مردم و جوانان افتاده است. مزدوران سرکوبگر با شلیک مستقیم به سوی قیام کنندگان، شماری از آنان را به شهادت رسانده اند. رژیم آخوندی برای شناسایی نقاط تجمع معترضین هلی کوپترهای نیروی انتظامی را به کار گرفته است.
در اصفهان نیز، درگیرهای شدید بین مردم و نیروهای سرکوبگر تا آخر وقت دیشب ادامه یافت. حداقل دو خودروی و ۶ اتوبوس نیروی انتظامی و ۳ بانک در آتش سوخت.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۹)