دیلی استار : ایران- سه فاجعه در یک روز

در شرایطی که سلطه شوم آخوندها مسافران بیگناه هواپیمای اوکراینی را به خاک و خون می کشد و حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و اکنون اپیدمی کرونا در سلطه جنایتکارانه آخوندها و پاسداران جهل وجنایت و دروغ و پنهانکاری ایران را دستخوش فاجعه می کند، دیلی استار در مطلبی کوتاه باعنوان «ایران -سه فاجعه در یک روز» می نویسد:‌ ملخ ها، ویروس کرونا و زلزله: ایران هدف سه فاجعه در یک روز قرار گرفت.
در روزی که ایران با یک زمین لرزه بزرگ و افزایش مرگ و میر ویروس کرونا روبرو بود، هجوم ویرانگر انبوه ملخ بر فراز ایران فیلمبرداری شده است.

درباره هجوم ملخها که رژیم آخوندی پرده پوشی و پنهانسازی آن را ترجیح  میدهد،  دیلی استار می نویسد:تصاویر نشان دهنده ان است که ملخ ها آسمان ایران را پر کرده اند. میلیاردها از این ملخها از بالا هجوم آورده و آسمان را مانند مه قهوه ای رنگی پر کردند. ایران همچنین هدف زمین لرزه ۵.۷ درجه (ریشتری) و چندین پس لرزه در شمال غرب کشور قرار گرفته است. مرگ ومیر بر اثر ویروس کرونا هم فاجعه دیگری است.
بینندگان کلیپ ملخ ها بی درنگ برای یادداشت گذاری هجوم آورده و گفتند این هجوم "مانند (بلایای) انجیلی به نظر می رسد" و یک نفر با طنزی (معنی دار)گفت "هنوز رود خون جاری نشده از چه چیزی شکایت می کنند؟" !!
گمان می رود که ملخ ها روز ۲۰ فوریه (اول اسفند)به ایران رسیده باشند ولی امروز نخستین باری است که در مقابل دوربین قرار گرفته اند...