وال استریت ژورنال نوشت: مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، رژیم ایران را به‌خاطر حملات هماهنگ شده بر قلب صنعت نفتی عربستان مقصر دانست و گفت آنها حمله‌یی بی‌سابقه را بر تولید نفت جهان انجام دادند.

 

حملات بیسابقه رژیم آخوندی به تأسیسات عظیم نفتی در عربستان و آتشسوزیهای گسترده در یکی از بزرگترین منابع پردازش انرژی جهان و عواقب آن برای حکومت ‌آخوندی، در صدر خبرهای جهان قرار گرفته است.

صفحه3 از5862