تظاهرات در دانشگاه پلی تکنیک در چهلم قربانیان هواپیمای اوکراینی


روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک (امیر کبیر) به مناسبت چلهمین روز جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی، که در روز ۱۸ دی با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شد، دست به تظاهرات زدند.

 مزدور پیشانی سیاه اطلاعات و سفارت رژیم در آلبانی در هتل اوین در تهران بسر میبرد


جرجی تاناسی یکی از مزدورانی که از این پیشتر توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران بخاطر خدمتگزاری به سفارت و ایستگاه اطلاعات رژیم در آلبانی افشا شده بود، به دعوت دژخیمان اطلاعات آخوندی در هتل پارسیان اوین در نزدیکی شکنجه‌گاه اوین بسر می‌برد.

صفحه4 از5931