در کنفرانس مطبوعاتی مایک پمپئووزیر خارجه و استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در روز سه شنبه ۱۹شهریور، تحریمهای جدید آمریکا علیه شمار دیگری از و ابستگان و سرکردگان سپاه پاسداران ولایت فقیه، از جمله محمد سعید ایزدی از فرماندهان نیروی تروریستی قدس-مستقردر لبنان اعلام شد.

صفحه4 از5861