پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

 

اشرف‌نشانان ایتالیا تمامی عکس‌های سردژخیم قاسم سلیمانی جلاد را که توسط مزدوران رژیم در تورینو و نزدیک سفارت آخوندی در رم نصب شده بودند را پاره و با پیام های مرگ برخامنه ای و درود بر کانون‌‌‌های شورشی جایگزین کردند.

تظاهرات علیه حضورظریف، وزیر خارجه فاشیسم مذهبی و نماینده رژیم قاتل در مونیخ

روز جمعه ۲۵ بهمن ۹۸ همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ، ایرانیان آزاده و اشرف نشانها از سراسر آلمان در مونیخ دست به تظاهرات زدند و حضور جواد ظریف گماشته دیکتاتوری تروریستی و فاشیسم مذهبی حاکم برایران را محکوم کردند و خواستار اخراج ظریف از مونیخ شدند.

صفحه5 از5931