کورنل فروتا، مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران، بر ضرورت پاسخگویی سریع رژیم آخوندی به سوالات مربوط به کامل بودن اعلامیه های پادمان تاکید کرد.

صفحه5 از5861