پس از ناامیدی ِرژیم از مذاکره و باجگیری ِنفتی و اعتبار ِمالی، و به دنبال جلسه سران ِسه قوه ِنظام ِدرمانده ِولایت فقیه، آخوند روحانی به همراه آخوند ِجلاد ابراهیم رئیسی و پاسدار علی لاریجانی، مرحله ِسوم ِخودزنی در نقض برجام را اعلام کرد.

 

وزات خارجه آمریکا طی بیانیه یی در روز سه شنبه سوم سپتامبر اعلام کرد: آمریکا آژانس فضایی رژیم ایران و دو انستیتوی تحقیقاتی آنرا طبق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ که ناظر بر تکثیرسلاح های کشتار جمعی، سیستم های ارائه و حمایت کنندگان آن است، لیست گذاری کرد.

صفحه7 از5861