در حالیکه پروندهای فساد ِحکومتی و دزدیهای نجومی آخوندها، خشم و انزجار عمومی را برانگیخته است، جنگ و جدال آخوند ِشیاد حسن روحانی و آخوند جلاد ابراهیم رئیسی برسر دزدیها و نمایش پوشالی ِضد فساد بالا گرفته است.

 

در جمعه‌بازار ِولایت فقیه در تهران، آخوند احمد خاتمی، با اشاره به درهم شکستن ِبرچسبهای تروریستی توسط مجاهدین در سالهای گذشته، ترس و نگرانی رژیم را از چرخش سیاست ِدولت جدید ‌آمریکا علیه مماشات و باج‌دادن به آخوندها و تحریم و لیست‌گذاری ِتروریستی ِسپاه و شبه‌نظامیان ِخامنه‌ای را برملا کرد.

 

ترکیدن حباب رفع تحریمها و مذاکره ظرف کمتراز ۲۴ ساعت پس از سفر ظریف به بیاریتز، روحانی را در وضعیتی قرار داده که به رغم چرخش مداری صد وهشتاد درجه‌یی، هم چنان از هرطرف زیر ضرب است.

صفحه9 از5861