گل طوفان اشرف یکباردیگردرقلب طپنده انقلاب و خیزش گل داد و به بار و بر نشست.

کنفرانس پنج روزه مجاهدین و مقاومت در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ ایران در حال برگزاری است. سیاستمداران و شخصیتهای تاثیرگذار و نامدار از کشورهای گوناگون به سخنرانی پرداخته و هرکدام از زوایایی، گوشه هایی از ظرفیت و توانایی آلترناتیو معتبر مجاهدین و مقاومت داد سخن راندند.
نمایشگاه باشکوه صد و بیست سال نبرد برای آزادی، ببیندگان و بازدیدکنندگانش را غرق شگفتی ساخت. اشک در چشمها جاری ساخت و قلبها را تکان داد. گویی شهیدان بخون خفته خلق با نگاهشان و با لبخندهایشان با مخاطبان راز و نیازها داشتند. این تاثیرگذاری را بوضوح میشد در گفتار و کردارشان دید و لمس کرد. سناتور جوزف لیبرمن پس از بازدید گفت:‌ "اکنون من به اینجا آمده ام و این معجزه را می بینیم. این به ما درسهایی می دهد. نخست این که هر چقدر رژیم علیه اشرفیها جنایت کند آنها هیچوقت تسلیم نخواهند شد. دوم این که داستان خانم رجوی همان داستان مجاهدین خلق است؛ یعنی ایستادگی برای آزادی. یک روز در اشرف ۴ جمع خواهیم شد و آن در تهران خواهد بود".
از ویژگی های منحصر بفرد کهکشان سالانه مجاهدین، برگزاری در پایتخت انقلاب و اشرف سه بود.
آلخو ویدال کوادراس نایب ریس سابق پارلمان اروپا: " مسعود رجوی بحق اشرف را پایتخت مجاهدین نامیده و من گرم ترین درودهایم را به رهبر تاریخی مجاهدین ابراز کنم و برای او آرزوی موفقیت کنم. چون که یک ایران آزاد بسیار به او نیاز خواهد داشت. "
آن هنگام که برای مقاومت و مجاهدین شبی تاریک و بیم موج از هر جانب محاصره شان کرده بود و از آسمان فلک سنگ فتنه می بارید، شیر همیشه بیدار ایران گفته بود:" اگر اشرف بایستد جهان خواهد ایستاد!" دشمنان مقاومت و دم و دنبالچه هایش بیانات رهبری مقاومت را جدی نگرفتند. آنچه در اشرف سه اتفاق افتاد و در حال اتفاق است درخشش اعتلای مقاومتی است که چشمه ارا خیره میکند. دوستان مقاومت و خلق در زنجیر را شاد و دشمنان مردم ایران را یکبار دیگر بورکور میکند.
رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک میگوید:"ما بخشی از این جنبش هستیم. من به سران رژیم ایران می‌گویم من از دموکراسی حمایت می‌کنم شما از دیکتاتوری...شما می‌دانید بسا زودتر از آن که بدبینها فکر می‌کنند ما در ایران خواهیم بود.
حاضر حاضر حاضر. ازسرراه ما کناربروید ماحاضروآماده ایم."
جولیانی تحت تاثیر کارکرد سالیان رنج و شکنج مقاومت خطاب به دستگاه مماشات اروپا میگوید:"به رهبران اروپا می‌گویم شما می‌توانید به رزمندگان آزادی تبدیل بشوید اما الآن دنبال پول هستید. پولی خون الود. چطور شما می‌توانید به رژیم ایران و بزرگترین حامی تروریسم در جهان کمک کنید." مجاهدین خلق با پایداری پرشکوهشان دراشرف ولیبرتی وبرپاساختن اشرف سه درکمترین زمان، توانایی خودشان را برای آبادانی ایران ویران آخوندی درمعرض دید افکارعمومی قراردادند.
"اشرف سه" تبدیل به مشعل امید برای حامیان دلسوز و وجدانهای بیدار و هواداران شورشگر در ایران و جهان شده است. سناتور جوزف لیبرمن گفت برایم افتخارآفرین است که دراشرف سه هستم. اینگرید بتانکور میگوید شما گلی هستید که در بیایان میروید و شما ققنوسی هستید که از خاکستر خویش پر میکشد. راستی اینهمه حمایت وهمبستگی با مقاومت اگر ایستادن جهان و وجدانهای بیدار در کنار مقاومت نیست پس چیست؟!
آنهاییکه در کنفرانس شرکت داشتند و یا نظاره گر دقیق نشستها بودند حتما با نگارنده همنظرند که سخنرانان در جمع رژیم را به مجموعه دلایل داخلی، منطقه ای و بین المللی در آستانه سقوط قلمداد میکردند. مجاهدین و شورای ملی مقاومت را جانشینی معتبر و قدرتمند به رسمیت می شناختند.
حسن ختام نوشته کوتاهم را به جملاتی از بیانات رئیس جمهوربرگزیده مقاومت خانم مریم رجوی بپایان میرسانم که گفت: "امروز به یک سرفصل تاریخی رسیده‌ایم. اشرف بار دیگر سرفراز و قدرتمند به‌پاخاسته و در قالب هزار کانون شورشی در همه جای کشور تکثیر شده است. مردم و تاریخ ایران در جاده پیروزی محتوم حرکت میکنند.