"اینجا لندن است و اکنون دقیقا ساعت ۱۲ نیمه شب است". این پیام رمز عملیات آژاکس در شب کودتا علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق بود که از رادیوبی بی سی پخش شد. کلمه "دقیقا" کد رمز شروع عملیات کودتا بود که بی بی سی آنرا به تیتراژ برنامه خود اضافه کرده بود.


ابعاد خیانت در حکومت آخوندها، همانند ابعاد جنایت هنوز ناشناخته باقی مانده است؛ اما با اینهمه سرسپردگانِ جنایت و خیانت در رژیم آخوندی هر از گاهی خواسته یا ناخواسته چهره های اصلی و هویت ضد ایرانی و ضدّ انسانی خویش را به نمایش می گذارند.به یقین لیست گذاری بیت خامنه‌ای با مجموعه بزرگی از افراد حقیقی و حقوقی وی که طی هفته گذشته از سوی وزارت خزانه‌داری در آمریکا اعلام گردید، ضربه بزرگی به امیال و آرزوهای دیکتاتوری عنان گسیخته می‌باشد که طی قریب سه دهه به بسط و توسعه جنگ و خون‌ریزی در ایران و منطقه دامن زده است.قیام جوانان و مردم بغداد و استانهای جنوبی عراق با اکثریت شیعه بر علیه نفوذ و استیلای نظام ولایت فقیه بر سرنوشت کشورشان از چندی پیش علیرغم سرکوبی شدید نظامیان و مزدوران محلیِ ولی فقیه آغاز شده است.

صفحه6 از826