چند سال پیش در اوج و بحبوحه داستان معامله ننگین کابینه وقت فرانسه- حکومت شیراک- و هجوم پلیسی امنیتی به مقر شورای ملی مقاومت در اورسوراواز در شمال پاریس- و دادگاهی در این مورد در کاخ دادگستری سیته پاریس- که نگارنده خود در چند جلسه آن حضورداشت- برای شرکت در یک کنفرانس جهانی در شهر پراگ در جمهوری چک در این شهر بودم.

 

در جهان امروز تفکر انتقادی تعداد زیادی مدعی و سخنگو دارد به این علت که داشتن منتقد و یا کسانی که به شیوه دیگری فکر می کنند نشان از بلوغ سیستم حاکم بر جامعه دارد. اما لزوما ادعای داشتن تفکر انتفادی مبنی بر آن نیست که جامعه و سازمان های موجود در آن به شیوه ای درست بر پایه های دمکراسی اداره می شوند. با فرض بر اینکه تفکر انتقادی در جامعه وجود دارد سئوالات مختلفی به وجود می آید.

صفحه7 از818