ـــ حیرت مکنید از تشبثات رژیم و خائنان
که ما با نبرد تعیین کننده نهایی تز و
آنتی تز تاریخ کهنسال و پر از حادثه
ایران رو در روییم. بالاخره رنج این
سرانجام که منجر به آغاز عصر
نوین تحول و سازندگی و آزادی
خواهد شد به تحملش می ارزد.
ـــ بگذار بی ارزشان و ارزش از
دست دادگان هم، صف خود را به طور
کامل آشکار کنند که این از احکام
الزامی تاریخ است.

پنج سیلی محکم:
طنین گامهای خستگی ناپذیر و شعارهای آزادیخواهانۀ هموطنان، اعضا و هواداران مقاومت ایران در کلان شهرهای بروکسل، واشنگتن، برلین، استکهلم و لندن، یکبار دیگر شکوه و عظمت خلقی که اراده کرده است تا سرنگون کردن رژیم تبهکار و فاسد آخوندها از پا ننشیند را، در انظار جهانیان به نمایش گذاشت.


در هفتاد و پنجمین سالگرد مرگ آنتوان سنت اگزوپری، خالق ” شازده کوچولو “، گرچه شایعه مرگ به ظاهر اسرارآمیز او که سالها بر زبانها جاری و اینکه هواپیمایش در حین پرواز در آسمان لایتناهی گم شده است، سال ۲۰۰۴ از پرده برون افتاد و یافتن دستبندی با نام حک شده همسرش بر آن در عمق دریا مشخص نمود که هواپیمای او هنگام بازگشت از یک مأموریت جنگی برای رهایی میهن از یوغ فاشیسم هیتلری حین پرواز میان نیس و موناکو ـ ژوئن ۱۹۴۴ ـ مورد شلیک هواپیماهای آلمان نازی قرار گرفته و در دریا سقوط کرده است، با اینحال اما شاهکار بی کهنگی اگزوپری، ” شازده کوچولو “ همچنان در زمره محبوب ترین آثار ادبی جهان است.

 

بعد از سلسله تظاهرات بزرگ هموطنان در پایتختهاى اروپائى و امریکا و از همه مهمتر تجمعات مختلف ۵ روزه در اشرف ٣ با حضور خانم مریم رجوى، مهمانان برجسته ى خارجى، أعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، نمایندگان شوراى ملى مقاومت و حامیان مجاهدین، بیانگر نمایش قدرت، اعتبار، توانمندى و آینده دارى جانشین دموکراتیک و مردمى است که علیرغم سخت ترین شرایط متصور -که حتى تحمل کسرى از آن از عهده ى جنبش هاى جهانى و حتى دولتهاى کوچک و متوسط خارج است - نه تنها کمر شکن نشده و از دور خارج نشده، بلکه اساسا در محور تغییرات داخل و خارج ایران و در معادلات منطقه اى و بین المللى نقش بنیادى و تعیین کننده را حائز شده است.

صفحه9 از818