محمد شمس: به هنرمندان میهنم

 

مشاهده فیلمها و شنیدن سرود خاطره انگیز و پرشور "ای ایران ای مرزپرگهر" که در جنگ باکرونای ولایت فقیه توسط کانونهای شورشی درشهرهای میهن دربندم طنین می اندازد، مرا به ارج و قدر جایگاه هنر و هنرمندان این مرز پرگهر بیش از پیش مطمئن ساخت و اینکه چه وظایف سنگینی داریم.

نکیسا بامداد:‌ پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف


ویروس مرگبار و کشنده کرونا با سرعت رو به گسترش است و در همین رابطه سازمان بهداشت جهانی و برجسته ترین دانشمندان و محققان اعلام کرده اند که کرونا یک اپیدمی است که به مرحله جهانی رسیده است و لازم است با جدیت همراه با مشارکت گسترده مردمی و همبستگی داخلی و بین المللی بر آن غلبه کرد.