متعاقب تشدید تحریمها و بستن راه های فروش نفت، آخوندها که نه توان جنگ و نه جرات مذاکره در شرایط موجود را دارند، ناچار و ناگزیر برای فرار از وضعیت فعلی، متوسل به منفجر کردن نفتکش ها و استفاده از مزدوران جیره مواجب بگیر خود در یمن برای حمله به تاسیسات نفتی عربستان و درعراق جهت ایجاد عملیات محدود و ایذایی شده اند.با نیم نگاهی به روند افزایش تنش در خلیج فارس و بویژه گسترش حملات تروریستی رژیم آخوندی به کشتی ها، فرودگاه ها و یا مناطق اداری و مسکونی در پاره ای از پایتخت های اسلامی و عربی اکنون این سوال در مقابل جامعه ملتهب ایران قرارگرفته که بواقع خامنه‌ای با اعمال این سیاست‌های مخرب، شلیک موشک، ارسال پهپاد های انفجاری، بمب گذاری و یا سرنگون کردن پهپاد در مسیر های بین المللی چه هدفی را دنبال می کند؟.