در هفتاد و پنجمین سالگرد مرگ آنتوان سنت اگزوپری، خالق ” شازده کوچولو “، گرچه شایعه مرگ به ظاهر اسرارآمیز او که سالها بر زبانها جاری و اینکه هواپیمایش در حین پرواز در آسمان لایتناهی گم شده است، سال ۲۰۰۴ از پرده برون افتاد و یافتن دستبندی با نام حک شده همسرش بر آن در عمق دریا مشخص نمود که هواپیمای او هنگام بازگشت از یک مأموریت جنگی برای رهایی میهن از یوغ فاشیسم هیتلری حین پرواز میان نیس و موناکو ـ ژوئن ۱۹۴۴ ـ مورد شلیک هواپیماهای آلمان نازی قرار گرفته و در دریا سقوط کرده است، با اینحال اما شاهکار بی کهنگی اگزوپری، ” شازده کوچولو “ همچنان در زمره محبوب ترین آثار ادبی جهان است.

 

بعد از سلسله تظاهرات بزرگ هموطنان در پایتختهاى اروپائى و امریکا و از همه مهمتر تجمعات مختلف ۵ روزه در اشرف ٣ با حضور خانم مریم رجوى، مهمانان برجسته ى خارجى، أعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، نمایندگان شوراى ملى مقاومت و حامیان مجاهدین، بیانگر نمایش قدرت، اعتبار، توانمندى و آینده دارى جانشین دموکراتیک و مردمى است که علیرغم سخت ترین شرایط متصور -که حتى تحمل کسرى از آن از عهده ى جنبش هاى جهانى و حتى دولتهاى کوچک و متوسط خارج است - نه تنها کمر شکن نشده و از دور خارج نشده، بلکه اساسا در محور تغییرات داخل و خارج ایران و در معادلات منطقه اى و بین المللى نقش بنیادى و تعیین کننده را حائز شده است.

 

سون اریک لیدمن Sven-Erik Lideman مورخ و فیلسوف معاصر سوئد است او کتابهای زیادی در مورد تارخ و فلسفه و همچنین در مورد سازمان های آموزشی نوشته است.