رژیم آخوندی صادر کننده ویروس کرونا به جهانبا بالاگرفتن آمار تلفات انسانی در پی بروز اپیدمی کرونا در شهرهای کشور که بنابرداده های مقاومت ایران به مرز دوهزار نفر رسیده است، اکنون دیگر هیچ شکی باقی نمانده ه که بحران از مرزها ی سرخ نیز عبور کرده است.

 خانم مریم رجوی: فاجعه کرونا در ایران- برای حفاظت از جامعه و کشور- برای سلامت و امنیت و آینده‌ ایران به‌پا خیزیمشورای امنیت، دبیرکل ملل متحد، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد باید رژیم آخوندی را به‌خاطر پنهان‌کاری مجرمانه و ادامه‌دار در مورد شیوع کرونا و به‌خطر انداختن جان مردم ایران و دیگر کشورها محکوم کنند.

فاجعه کرونا - ۱۶ میلیون خانه نشین شده اند!درحالیکه خامنه ای در آخرین موضعگیری خود و بدون نام بردن از ویروس کرونا، تلاش نمود تا ضمن کوچک جلوه دادن ابعاد این اپیدمی، به مانند همیشه صورت مسئله را پاک نماید، اما داده های حکومتی اکنون تصویر دیگری از واقعیات ملموس جامعه را به نمایش می گذارند.

 خامنه ای کودک کشپس از قریب ۳ ماه از گذشت سرکوب خونین قیام آبان از سوی دیکتاتوری ولی فقیه در شهرهای کشور، سازمان عفو بین الملل در گزارشی از ابعاد «کودک کشی» در ایران پرده برداشت.

صفحه4 از295