سقوط هواپیما با شلیک موشک های سپاهدرحالیکه تمامی داده های بین المللی سخن از شلیک موشک به هواپیمای حامل ۱۷۶ نفر در آسمان تهران دارند، اما دیکتاتوری ولی فقیه همچنان تلاش دارد تا براین باور غلط که گوئیا این هواپیما بدلیل نفض فنی سقوط کرده، پافشاری میکند.

جنازه گردانی خامنه ای در شهرهای کشورتنها چند رز پس از به هلاکت رسیدن پاسدار قاسم سلیمان که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی و منطقه ای ضربه ای خرد کننده بر دستگاه ترور و صدور بنیادگرایی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه می باشد، خامنه ای دستور «جنازه گردانی» در شهرهای کشور را صادر نمود.

رژیم آخوندی – لغو محدودیت های برجام در سایه هلاکت سلیمانیدو روز پس از به هلاکت رسیدن مخوف ترین سردسته تروریست های جهان و در حالیکه این اقدام با جشن و شادی میلیون ها ایرانی و شهروندان در عراق، سوریه و لبنان روبرو گردیده است، دیکتاتوی ولی فقیه در یک اقدام صرفا نمایشی اعلام کرد که «برنامه هسته ای با هیچ محدودیتی روبرو نخواهد بود».

هلاکت قاسم سلیمانی – آنکه باد می کارد، توفان درو میکند


به یقین هلاکت پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی قدس که نیمی از خاورمیانه را در آتش و دود و جنگ های نیابتی غرق کرده، مهمترین ضربه بر پیکر پوسیده نظام ولی فقیه در فردای قیام مردم ایران در بیش از ۱۹۱ شهر می باشد.

صفحه7 از289