ویروس ولایت – تهران شهری بیدفاع در مقابل زلزله


رشد و نمو جمعیت در تهران که بنابرداده های حکومتی، بالغ بر ۱۲ میلیون نفر را در خود جا داده ، اکنون با بروز کوچکترین زمین لرزه در منطقه دماوند، دیگر بار توجهات را نسبت به ضربه پذیر بودن این ابر شهربه خود جلب کرده است.

شیخ حسن روحانی – «چنین و چنان» درمانی!درحالیکه جامعه بین المللی در آستانه تصمیم گیری بسوی برداشتن گامی دیگر علیه مطامع مخرب رژیم آخوندی است و در حالیکه پیش نویس قطعنامه تحریم مجدد تسلیحاتی علیه دیکتاتوری ولی فقیه به اعضاد شواری امنیت ملل متحد تسلیم گردیده، شیخ حسن روحانی در سخنانی ضمن تهدید چندباره، از سیاست «چنین و چنان» درمانی پرده برداشت.

ویروس خامنه ای – سپاه جنایت می کنددر این واقعیت که سپاه سرکوبگر پاسداران ابزار کشتار، شکنجه، قتل و تجاوز به حقوق انسانی در دیکتاتوری ولایت فقیه می باشد، به یقین هیچ انسان منصفی برآن شک و شبهه ای ندارد.

صفحه10 از309